Drukuj
  Miejski Ośrodek Kultury w Bukownie

 

Miejski Ośrodek Kultury w Bukownie
ul. Kolejowa 3
32-332 BUKOWNO
tel/fax +48 (32) 646-02-78, 642-19-38

 

Przy Miejskim Ośrodku Kultury działa także Regionalna Sala Muzealna.

 

 

 


 

SZANOWNI MIESZKAŃCY BUKOWNA !

 

 • Z inicjatywy Miejskiego Ośrodka Kultury powstaje w naszym mieście REGIONALNA SALA MUZEALNA służąca eksponowaniu dokumentów i przedmiotów materialnych obrazujących jego historię.
   
 • Coraz częściej gości w niej młodzież szkolna i dorośli
   
 • Gromadzeniem, dokumentowaniem, opracowaniem zbiorów oraz organizacją ekspozycji zajmuje się zespół złożony z mieszkańców naszego miasta, ludzi rozmiłowanych w jego historii i tradycji.
   
 • Zbiory, stanowiące głównie dary zostały usystematyzowane w następujących działach:
   
  • historia Bukowna
  • dzieje górnictwa i hutnictwa naszego regionu
  • kultura materialna miasta i okolicy
  • dzieła twórców regionalnych
  • historia najnowsza, czyli aktualne wydarzenia społeczno-kulturalne w mieście
    
 • Skromna jeszcze ekspozycja spełnia już dzisiaj rolę niewielkiego muzeum miasta.
   
 • Naszym wielkim pragnieniem jest jej stałe wzbogacanie.
   
 • Będzie to możliwe jedynie dzięki pomocy mieszkańców Bukowna
   
 • Dlatego prosimy Was przynoście do muzeum wszystko to, co uważacie za świadectwo dziejów naszej ziemi.
   
 • Będziemy wdzięczni za każdy dar.
   
 • Ofiarodawcy otrzymają certyfikaty poświadczające przekazanie eksponatu i zostaną umieszczeni w rejestrze darczyńców muzeum.
   
 • Jeżeli ktoś z Państwa posiada przedmioty lub dokumenty niezwykle cenne i nie chce się z nimi rozstać można je wypożyczyć do eksponowania w Sali Regionalnej.
   
 • Gwarantujemy ich zwrot i zabezbieczenie.
   
 • Ze szczególnie cennych wykonamy kserokopie lub fotografie.
   
 • Dary do muzeum można przynosić do Miejskiego Ośrodka Kultury przy ulicy Kolejowej 3 lub chęć ich przekazania zgłaszać telefonicznie /tel. 032-6421938 lub 032-6460278/
   
 • Pracownicy MOK mogą także zorganizować odbiór darów w domu ofiarodawcy po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.
   
 • Serdecznie apelujemy o przekazanie eksponatów.
   
 • Przeglądajmy szafy, strychy i komórki.
   
 • Przekazujmy stare fotografie, dokumenty, zegary, naczynia kuchenne, wyposażenie mieszkań, narzędzia rolnicze i hutnicze, książki związane z Bukownem, dokumenty, dawne stroje.
   
 • Ocalimy w ten sposób pamięć o naszych przodkach i naszych korzeniach.