Drukuj
  Szkoła Podstawowa nr 2 w Bukownie


 

 

 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Wł. St. Reymonta
ul. Sławkowska 133, 32-332 Bukowno
tel/fax. /0-32/ 642 10 03

  

O JEDNOSTCE


Jednostka organizacyjna Gminy Bukowno

 

Szkoła nosi nazwę: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bukownie

 

Siedziba szkoły to budynek przy ulicy Sławkowskiej nr 133.

 

Obwód szkoły podstawowej ustalony przez Radę Miejską w Bukownie obejmuje następujące ulice: Sławkowska, Puza, Wapienna, Przymiarki, Międzygórze

 

Szkołę prowadzi i utrzymuje finansowo Gmina Bukowno, a nadzór pedagogiczny  sprawuje Kurator Oświaty w Krakowie.

 


 

Informacje Publiczne nieopublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w sekretariacie szkoły. Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.”
 
 

KONTAKT

 
NAZWA:
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bukownie

 

ADRES:
32-332 BUKOWNO, ul. Sławkowska 133

 

GODZINY URZĘDOWANIA:
700 – 1500

 

NUMER TELEFONU/FAKSU:
(32)   6421003

 

E-MAIL:
dyrjk2@wp.pl

 
 

KIEROWNICTWO

 
DYREKTOR:     
 
mgr Krzysztof Kańczuga

   
 

STATUT

 

 Dostępny w sekretariacie w godzinach od 7.00 do 15.00


 

REGULAMINY

  • Regulamin Pracy 

  • Regulamin Wynagradzania

  • Regulamin ZFŚS

  • Regulamin Rady Rodziców

  • Regulamin Rady Pedagogicznej

  • Regulamin Szkolnej Rady Uczniowskiej

Dostępne w sekretariacie w trybie na wniosek.
Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.
 
 

EWIDENCJE I REJESTRY

 

Dostępne w sekretariacie w trybie na wniosek.
Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.
 

DOKUMENTY KONTROLI

 
Dostępne w sekretariacie w trybie na wniosek.
Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.
 

BUDŻET I INWESTYCJE

 
Dostępne w sekretariacie w trybie na wniosek.
Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.
 

DZIAŁALNOŚĆ

 

Szkoła Publiczna prowadząca działalność zgodnie ze Statutem oraz Ustawą o Systemie Oświaty.