Drukuj
  KARTA USŁUGI - SO-09 Rozpoczęcie działalności gospodarczej

Nazwa Referatu: Referat Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej (SO)

Numer pokoju: 7

 

 

ZGŁOSZENIE działalności gospodarczej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG-1)

 

Wzór dokumentu elektronicznego "CEIDG-1: Wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej" został opublikowany w Centralnym Repozytorium ePUAP, jednocześnie został mu nadany niepowtarzalny identyfikator:

http://crd.gov.pl/wzor/2011/06/22/600/

  

 

WNIOSEK o wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG-1)

 

Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1

 

         

Rozpoczęcie procedury - Zgłoszenie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej - dla obywateli w systemie Cyfrowego Urzędu.

  

 

Data aktualizacji: 30.06.2011


Przygotował: Renata Stobierska - Kierownik
Poprawił: Maria Gęgotek - Inspektor
Zatwierdził: Marcin Cockiewicz - Sekretarz Miasta