Drukuj
  KARTA USŁUGI - SO-12 Wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Nazwa Referatu: Referat Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej (SO)

Numer pokoju: 5


Tytuł dokumentu:
Wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (SO-12)


Załącznik:
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaz napojów alkoholowych (SO-W12)


Data aktualizacji: 31.08.2005


Przygotował: Renata Stobierska - Kierownik
Poprawił: Ewa Pajda - Inspektor
Zatwierdził: Robert Nielaba - Sekretarz Miasta