Drukuj
  KARTA USŁUGI - GL-01 Zawarcie umowy najmu na lokal z mieszkaniowego zasobu Gminy Bukowno

Nazwa Referatu: Referat Gospodarki Lokalowej i Organizacji Transportu (GL)

Numer pokoju: 24


Tytuł dokumentu:
Zawarcie umowy najmu na lokal z mieszkaniowego zasobu Gminy Bukowno (GL-01)


Załącznik:
Wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego (GL-W01)


Data aktualizacji: 31.08.2005


Przygotował: Jerzy Preiss - Kierownik
Poprawił: Jerzy Preiss - Kierownik
Zatwierdził: Robert Nielaba - Sekretarz Miasta