Drukuj
  KARTA USŁUGI - GB-05 Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Nazwa Referatu: Referat Gospodarki Przestrzennej, Nieruchomości i Budownictwa (GB)

Numer pokoju: 21


Tytuł dokumentu:
Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (GB-05)


Załącznik:
Wniosek o wydanie wpisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (GB-W05)


Data aktualizacji: 30.05.2017


Przygotował: Anna Żurawska - Inspektor
Poprawił: Agnieszka Wadas-Żuk - Kierownik
Zatwierdził: Marcin Cockiewicz - Sekretarz Miasta