Drukuj
  KARTA USŁUGI - PP-01 Procedura udzielenia zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

Nazwa Referatu: Referat Przedsięwzięć Publicznych (PP)

Numer pokoju: 17


Tytuł dokumentu:
Procedura dzielania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego (PP-01)


Załącznik:
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego w celu przeprowadzenia robót (PP-W01)


Data aktualizacji: 14.05.2010


Przygotował: Regina Strój - Inspektor
Poprawił: Regina Strój - Inspektor
Zatwierdził: Marcin Cockiewicz - Sekretarz Miasta