Drukuj
  KARTA USŁUGI - PP-02 Procedura udzielania zezwolenia na budowę/przebudowę zjazdu z drogi publicznej gminnej

Nazwa Referatu: Referat Przedsięwzięć Publicznych (PP)

Numer pokoju: 17


Tytuł dokumentu:
Procedura udzielania zezwolenia na budowę/przebudowę zjazdu z drogi publicznej gminnej (PP-02)


Załącznik:
Wniosek o wydanie zgody na budowę/przebudowę zjazdu z drogi publicznej gminnej (PP-W02)


Data aktualizacji: 14.05.2010


Przygotował: Regina Strój - Inspektor
Poprawił: Regina Strój - Inspektor
Zatwierdził: Marcin Cockiewicz - Sekretarz Miasta