Drukuj
  KARTA USŁUGI - FK-01 Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach

Nazwa Referatu: Referat Finansowo-Księgowy (FK)

Numer pokoju: 10


Tytuł dokumentu:
Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach (FK-01)


Załącznik:
Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach (FK-W01)

   

   

Rozpoczęcie procedury - Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach - dla obywateli w systemie Cyfrowego Urzędu.

  

 

 


Przygotował: Aldona Siemieńska - Inspektor
Poprawił: Bożena Kołek - Inspektor
Zatwierdził: Marcin Cockiewicz - Sekretarz Miasta


Data aktualizacji: 14.05.2010