Drukuj
  KARTA USŁUGI - FK-02 Zaświadczenie o stanie majatkowym

Nazwa Referatu: Referat Finansowo-Księgowy (FK)

Numer pokoju: 10


Tytuł dokumentu:
Zaświadczenie o stanie majatkowym (FK-02)


Załącznik:
Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie majatkowym (FK-W02)

       

     

Rozpoczęcie procedury - Zaświadczenie o dochodowości, wielkości gospodarstwa rolnego w hektarach fizycznych i przeliczeniowych, wielkości użytków rolnych - dla obywateli w systemie Cyfrowego Urzędu.

  

 

 

 

 


Przygotował: Aldona Siemieńska - Inspektor
Poprawił: Bożena Kołek - Inspektor
Zatwierdził: Marcin Cockiewicz - Sekretarz Miasta


Data aktualizacji: 14.05.2010