Drukuj
  KARTA USŁUGI - FK-03 Deklaracja na podatek leśny

Nazwa Referatu: Referat Finansowo-Księgowy (FK)

Numer pokoju: 10


Tytuł dokumentu:
Deklaracja na podatek leśny (FK-03)


Załącznik:
Deklaracja na podatek leśny (DL-1)

 

 

       

     

Rozpoczęcie procedury - Zgłoszenie informacji do wydania decyzji ustalającej zobowiązanie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego - dla obywateli w systemie Cyfrowego Urzędu.

  

 

 

 


Przygotował: Aldona Siemieńska - Inspektor
Poprawił: Bożena Kołek - Inspektor
Zatwierdził: Marcin Cockiewicz - Sekretarz Miasta


Data aktualizacji: 14.05.2010