Drukuj
  KARTA USŁUGI - FK-05 Deklaracja na podatek rolny

Nazwa Referatu: Referat Finansowo-Księgowy (FK)

Numer pokoju: 10


Tytuł dokumentu:
Deklaracja na podatek rolny (FK-05)


Załącznik:
Deklaracja na podatek rolny (DR-1)

    

         

Rozpoczęcie procedury - Zgłoszenie informacji do wydania decyzji ustalającej zobowiązanie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego - dla obywateli w systemie Cyfrowego Urzędu.

  

 

 


Przygotował: Aldona Siemieńska - Inspektor
Poprawił: Bożena Kołek - Inspektor
Zatwierdził: Marcin Cockiewicz - Sekretarz Miasta

 
Data aktualizacji: 14.05.2010