Drukuj
  KARTA USŁUGI - FK-06 Deklaracja na podatek od środków transportowych

Nazwa Referatu: Referat Finansowo-Księgowy (FK)

Numer pokoju: 10


Tytuł dokumentu:
Deklaracja na podatek od środków transportowych (FK-06)


Załącznik:Przygotował: Aldona Siemieńska - Inspektor
Poprawił: Bożena Kołek - Inspektor
Zatwierdził: Marcin Cockiewicz - Sekretarz Miasta


Data aktualizacji: 14.05.2010