Drukuj
  KARTA USŁUGI - FK-08 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych

Nazwa Referatu: Referat Finansowo-Księgowy (FK)

Numer pokoju: 10


Tytuł dokumentu:
Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (FK-08)


Załącznik: 
Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN-1)

 

 

Załączniki do informacji w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1):

 


Przygotował: Aldona Siemieńska - Inspektor
Poprawił: Bożena Kołek - Inspektor
Zatwierdził: Marcin Cockiewicz - Sekretarz Miasta


Data aktualizacji: 14.05.2010