Drukuj
  KARTA USŁUGI - FK-09 Informacja o gruntach

Nazwa Referatu: Referat Finansowo-Księgowy (FK)

Numer pokoju: 10


Tytuł dokumentu:
Informacja o gruntach (FK-09)


Załącznik:
Informacja o gruntach (IR-1)

 
 

 

 
Przygotował: Aldona Siemieńska - Inspektor
Poprawił: Bożena Kołek - Inspektor
Zatwierdził: Marcin Cockiewicz - Sekretarz Miasta


Data aktualizacji: 14.05.2010