Drukuj
  System Informacji o Środowisku

 

Internetowy, publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - EKOPORTAL

 

Internetowy, publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w 2007 roku można znaleźć pod adresem: www.bukowno.sios.pl

 

 


Prowadzenie całorocznego Miejskiego Punktu Zbiórki Odpadów (MPZO) dla odpadów niebezpiecznych i wielkorozmiarowych

  1. Mieszkańcy Bukowna mogą oddawać odpady wielkorozmiarowe i niebezpieczne bezpośrednio do Punktu Zbiórki Odpadów w bazie Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej przy ul. Leśnej 7b.
     
  2. Przy z akupie mowego sprzętu elektronicznego i elektrycznego mieszkańcy mogą oddać zużyty sprzęt tego samego rodzaju – w sklepie, w którym dokonali zakupu nowego sprzętu. Obecnie działa również całoroczny punkt nieodpłatnej zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zbiórkę taką prowadzi firma "TOMAD" z siedzibą przy ul. Kolejowej 39.
     
  3. Podmioty świadczące usługi odbioru odpadów komunalnych zobowiązane są do odbioru powstających w gospodarstwach domowych odpadów komunalnych zobowiązane są do odbioru powstających w gospodarstwach domowych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów z remontów.

 

 

Wykaz podmiotów uprawnionych do świadczenia usług wywozu odpadów komunalnych stałych i nieczystości ciekłych na terenie miasta Bukowna

 

POBIERZ

 

Wykaz podmiotów uprawnionych do świadczenia usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

   

POBIERZ