Drukuj
  1% Twojego podatku

Decydujmy sami, na co idą nasze podatki!
 

Wypełniając roczny PIT możemy sami wybrać szlachetny cel, który zasilimy kwotą równą 1 proc. należnego fiskusowi podatku.

 

 

 

Do wyboru jest ponad 8 tys. instytucji, które mają status organizacji pożytku publicznego.

 

 

Apel o przekazanie 1% podatku na leczenie i rehabilitację Mateuszka Knapczyka z Bukowna.


 
Apel o przekazanie 1% podatku na wsparcie
leczenia Oliwii Kowalczyk z Bukowna
.


 
Apel o przekazanie 1% podatku na leczenie i rehabilitację Szymona Gładysa z Bukowna.


 

Apel o przekazanie 1% podatku na leczenie i rehabilitację Julii Poczęsnej z Bukowna.


 

Apel o przekazanie 1% podatku na rzecz jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z Bukowna.


 

Apel o przekazanie 1% podatku na wsparcie leczenia Szymka Urbańskiego z z Bukowna. 

Apel o przekazanie 1% podatku na leczenie i rehabilitację Łukasza Tomsi z Bukowna.

  

 

 

JAK PRZEKAZAĆ 1% PODATKU  ?

 

 

Przekazywanie 1% podatku Organizacjom Pożytku Publicznego jest łatwiejsze, niż myślicie!

 

 

Warto jednak zapoznać się z kilkoma ważnymi informacjami na ten temat.

 

1. W zeznaniu podatkowym nie trzeba wpisywać nazwy organizacji, której chcemy przekazać swój 1%.

Teraz należy tylko wpisać w konkretnej rubryce numer KRS oraz kwotę, jaką przekazujemy danej fundacji. Wypełniając PIT-37 będzie to pole numer 137 i 138. Jeśli chcemy przekazać nasz 1% na konkretnego podopiecznego, należy wypełnić także pola 139-141. Każda Organizacja Pożytku Publicznego jest zobowiązana do składania sprawozdania ze swojej działalności, dlatego przed wpisaniem numeru KRS warto sprawdzić czy wybrana przez nas fundacja dopełniła formalności w tym względzie. Wykaz fundacji, na które można przekazać 1 procent podatku możemy znaleźć np. na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

 

2. Sprawdź, komu można przekazać 1% podatku.

Przy spisie fundacji, upoważnionych do otrzymywania 1% podatku  znajdziemy też numer KRS, który należy wpisać w formularzu PIT. Listę należy kontrolować co roku, gdyż jeśli fundacja nie dopełniła formalności, może ona stracić status OPP.

 

3. Jak obliczyć kwotę, jaką można przekazać?

Zgodnie z przepisami kwota wsparcia nie może przekraczać 1% podatku należnego. Trzeba ją wyliczyć i wpisać w odpowiedni druk PIT.

 

Przykład:

Rozliczając sie na formularzu PIT-37 i chcąc przekazać 1% podatku należy wpisać w rubryce 137 numer KRS danej organizacji, a w rubryce numer 138 - kwotę wsparcia. Można ją obliczyć mnożąc podatek należny (z pola 126) przez 1%. Wynik należy zaokrąglić do pełnych dziesiątek groszy w dół.

 

4. Wsparcie dla konkretnej osoby

Aby przekazać 1% na konkretną osobę, należy wskazać w zeznaniu cel szczegółowy. Aby to zrobić, należy wypelnić część I (w przypadku PIT-37). Jednak wypełnienie rubryk z tej części nie jest obowiązkowe. Jeśli jednak chcemy to zrobić, należy w polu nr 139 wpisać cel, np. Jan Kowalski. Zaznaczając pozycję 140, wyrażamy zgodę na przekazanie OPP danych osobowych oraz kwoty wsparcia. W polu 141 można wpisać inne informacje, które dostanie fundacja, np. kontaktowy numer telefonu.

 

5. Kto i do kiedy wpłaca 1%?

Jeden procent podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego na wniosek podatnika przekazują urzędy skarbowe. Nie ma więc obowiązku samodzielnego wpłacania kwoty, którą wykazujemy w rocznym rozliczeniu PIT. W związku z tym, w odróżnieniu od innych odliczeń, podatnik nie dokumentuje przekazania 1 procentu w żaden sposób. Wystarcza, żeby w deklaracji podać właściwy numer KRS - czyli Krajowego Rejestru Sądowego fundacji, którą chcemy wesprzeć. Możemy też zdecydować się wesprzeć w jednym roku kilka organizacji - wtedy podajemy KRS każdej z nich i kwoty, które mają być odpowiednio im przekazane.

 

6. Czy firma na ryczałcie może przekazać 1%?

Podatnicy, którzy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej opodatkowani są ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, mają prawo do przekazania 1 procent podatku na OPP.

 

Warunkiem darowizny dla organizacji pożytku publicznego jest w przypadku tych podatników terminowe złożenie rocznej deklaracji PIT-28.

 

Ryczałtowiec musi zadbać o wpisanie do zeznania prawidłowego numeru KRS organizacji.

 

7. Ulga na darowiznę i 1% - czy można rozliczyć obie?

Rozliczenie w jednej deklaracji PIT rok ulgi na darowiznę nie przeszkadza w przekazaniu 1% podatku. Pierwsze z odliczeń jest prawdziwą ulgą podatkową - zmniejsza ono roczny dochód, a dzięki temu i podatek. Dotyczy nie tylko organizacji pożytku publicznego, ale wszystkich, zajmujących się działalnością o charakterze społecznie użytecznym.

 

W przypadku odliczenia darowizny podatnik musi ponieść określony wydatek – niezbędny.

 

Inaczej jest z przekazaniem 1%. Nie zmniejsza ono należnego podatku, a tylko pozwala inaczej nim rozporządzać. Przekazanie nie następuje też jako bezpośrednia wpłata pieniędzy przez podatnika, dokonuje go urząd skarbowy na zawarty w rocznej deklaracji wniosek.

Z ulgi na darowiznę oraz z 1 procentu mozna korzystać niezależnie, można także wybrać tylko jedną z tych możliwości.

 

8. Kto ma prawo odliczyć 1% podatku?

Odliczenie, które kieruje część zapłaconego przez nas podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, dotyczy wszystkich dochodów opodatkowanych. Z takiego przekazania części podatku skorzystać mogą więc podatnicy, opodatkowani:

  • na zasadach ogólnych, czyli na podstawie skali podatkowej (niezależnie od źródła, np. umowy o pracę, zlecenia, praw autorskich, zbycia akcji),
  • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych
  • podatnicy rozliczający przychody ryczałtowe wskazane w ustawie o PIT – zbycie nieruchomości, kapitały pieniężne, prawa majątkowe
  • podatkiem liniowym 19% - od działalności gospodarczej.

 

Przekazanie jednego procentu podatku nie jest w zasadzie ulgą podatkową. Podatnik nie zmniejszy w ten sposób swojej daniny dla fiskusa, może jedynie w pewnym stopniu zadecydować o jej przeznaczeniu.  Żeby skorzystać z ulgi należy terminowo złożyć deklarację roczną.

 

 

 

 

 

 


 

 

Wyszukiwarka
Organizacje pożytku publicznego uprawnione do otrzymywania 1% podatku