Drukuj
  Śmierdząca sprawa? - artykuł w Głosie Bukowna (czerwiec 2009)

Pies po sobie nie posprząta. Jest to obowiązek jego właściciela. Miasto Bukowno rozpoczyna akcję na rzecz zmiany mentalności tych naszych Mieszkańców, którzy nie czują potrzeby sprzątania po swoich czworonogach. Chcemy ich przekonać, że niesprzątanie po psie to wstyd.


Wiele wysiłków wkładanych przez nasze służby miejskie na rzecz estetycznego i schludnego wyglądu naszego miasta powoduje, że Mieszkańcy pozytywnie oceniają zmiany w zagospodarowaniu przestrzeni miejskiej. Sporo się też zmieniło się w mentalności samych Bukowian, których coraz więcej zaczyna doceniać przebywanie w czystym i estetycznym otoczeniu. Więcej też jeździmy po świecie, widzimy dobre wzorce i zaczynamy się wstydzić własnych brudów.

   

Niestety, niedbałość o otoczenie wciąż jednak głęboko tkwi w naszych głowach. Świadczą o tym dobitnie niezliczone psie odchody.

 

Niewątpliwie jesteśmy narodem miłującym psy, jest ich u nas więcej niż gdziekolwiek, co - niestety - widać i czuć na każdym kroku. Prawda jest bowiem taka, że wielu naszym współobywatelom wciąż nie chce się schylić po upuszczony papierek, a co dopiero posprzątać kupę po swoim ulubieńcu! Przecież to takie nieprzyjemne, "uwłaczające godności" zadanie. Komu by się chciało?

 

W ten sposób nasze ulice, skwery, parki, podwórka, a nawet klatki schodowe często przypominają psie toalety. Większość właścicieli woli jednak o tym nie myśleć, odwracać wzrok. Tymczasem to nie tylko sprawa kultury osobistej i estetyki, ale również higieny i zdrowia!

  

Wspólna akcja Burmistrza Miasta Bukowno i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olkuszu ma na celu uświadomienie, że brudne piaskownice i zanieczyszczone psimi odchodami trawniki stanowią istotne zagrożenie dla zdrowia, zwłaszcza dla zdrowia dzieci, gdyż ze względu na niedojrzały układ immunologiczny to właśnie one są szczególnie narażone na zachorowania odzwierzęce i w ten sposób ponoszą konsekwencje niefrasobliwości i braku wyobraźni dorosłych.

 

Pozostawione psie odchody mogą być źródłem potencjalnie niebezpiecznych dla zdrowia chorób odzwierzęcych m.in. toksokarozy, bąblowicy, toksoplazmozy, lambliozy.

  

Toksokaroza jest chorobą odzwierzęcą wywołaną inwazją glisty psiej (Toxocara canis) lub glisty kociej (Toxocara cati). Źródłem zarażenia ludzi są m.in. zarażone psy, koty, ich odchody, zanieczyszczony odchodami zwierząt piasek i gleba, skażony pokarm, zanieczyszczone ręce.

Bąblowica jest zoonozą, powodowaną przez larwy tasiemca Echinococcus granulosus lub Echinococcus multilocularis. Jaja tasiemca uwalnianie są z kałem zakażonych psów i lisów i mogą dostać się do organizmu człowieka zarówno przez bliski kontakt z tymi zwierzętami, przeniesienie jaj do ust za pomocą brudnych rąk, jak i spożycie skażonej jajami żywności lub wody.

Toksoplazmoza - przyczyną toksoplazmozy jest pierwotniak Toxoplasma gondii. Jego rezerwuarem jest większość ssaków i ptaków, Zwierzęta wydalają cysty z kałem. Cysty te mogą przetrwać w środowisku przez długi czas; mogą przenosić się na owoce i warzywa, do zbiorników wody pitnej, na ręce (podczas zabawy w piaskownicy). Są one również przenoszone przez owady, do zakażenia człowieka dochodzi poprzez spożycie cyst. Wrotami zakażenia jest przewód pokarmowy, niekiedy uszkodzona skóra i błony śluzowe, a także w przypadku toksoplazmozy wrodzonej, łożysko.
Lamblioza - inwazyjna choroba przewodu pokarmowego wywołana przez pasożytniczego pierwotniaka Giardia intestinalis. Zarażamy się drogą pokarmową przez połknięcie jaj (cyst) znajdujących się w glebie, wodzie lub pożywieniu zanieczyszczonym kałem zarażonych zwierząt (lub ludzi), a także przeniesionych przez owady (np. w przewodzie pokarmowym muchy domowej cysty mogą przebywać nawet kilka dni nie tracąc swej zdolności do zarażania, w środowisku zewnętrznym w kale mogą przeżyć nawet 3 tygodnie).

  

Poza wymienionymi wyżej zagrożeniami w kale zwierząt może występować szereg bakteryjnych czynników chorobotwórczych, groźnych dla człowieka m.in. Campylobacter, Salmonella i Yersinia.

 

Najwięcej takich zachorowań notuje się wiosną, gdy ustępujący śnieg odkrywa zakonserwowane zimą "prezenty", a ludzie mają osłabioną odporność. Przestrzeganie więc podstawowych zasad higieny osobistej i otoczenia wraz z systematycznym odrobaczaniem psów w znacznym stopniu ograniczy możliwość wystąpienia ww. chorób zaliczanych do tzw. "chorób brudnych rąk".

 

Oczywiste zatem staje się, że psie kupy nie mogą pozostawać na naszych trawnikach, czy chodnikach. Aby zachęcić Mieszkańców do zaopatrywania się w specjalne zestawy higieniczne (koszt pojedynczego zestawu to zaledwie ok. 30 gr) i umożliwić im wygodne pozbycie się „trefnego ładunku” w połowie czerwca rozpocznie się montaż pierwszych specjalnych koszy przeznaczonych na psie odchody. Staną one w tych miejscach, gdzie najczęściej wyprowadzane są pieski w celu załatwienia swych potrzeb. Na początek zostaną one również „na zachętę” wyposażone w odpowiednie zestawy higieniczne. 

 

Obowiązek niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta w miejscach publicznych, w szczególności na klatkach schodowych lub innych pomieszczeniach wspólnego użytku, jak również chodnikach, ulicach i placach zabaw, a także na zieleńcach i innych miejscach publicznych wpisany jest w zakres obowiązków określonych w „Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Bukowno”. O tym obowiązku nie trzeba natomiast przypominać właścicielom przydomowych ogródków, na które wypuszczają swoje własne psy – oni usuwają odchody z trawnika, bo wiedzą, że nieprzyjemnie jest wypoczywać na świeżym powietrzu mając przed oczami śmierdzące kupki. Zadbajmy więc również o to, aby także osiedlowy trawnik był czysty, a piaskownica dla dzieci bezpieczna.