Drukuj
  OFERTA INWESTYCYJNA BUKOWNA

2017.07.27 - Ogłoszenie trzecich przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Strefie Aktywności Gospodarczej w Bukownie 


II Konferencja Gospodarcza 

"B4B Bukowno for Business"

Bukowno, 24.09.2014r.

 
 


 

Bukowno - InvestingPoland - Strefa Aktywnosci Gospodarczej


   Tereny inwestycyjne

przy ul. Leśnej:

 

 

Lokalizacja

Grunty o powierzchni 23,1918 ha położone są we wschodniej części Miasta Bukowno w bezpośrednim sąsiedztwie torów kolejowych na trasie z Kielc do Katowic oraz szerokiego tortu biegnącego bezpośrednio od granicy z Ukrainą do terminala przeładunkowego w Sławkowie.

 

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr XLV/258/2005r z 30.03.2005r. tereny przy ul. Leśnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na obszarze ok. 11ha oznaczone są symbolem „P” – tereny obiektów produkcyjnych, składowych i magazynowych, pozostałe 12 ha tereny o symbolu „Pb” – teren obiektów produkcyjnych, składowych i magazynowych z ograniczoną możliwością realizacji obiektów budowlanych – zakaz budowy obiektów trwale połączonych z gruntem.

 

Nieruchomość stanowi działka nr 737/2 o powierzchni 23,1918 ha będąca własnością Gminy Bukowno. Dla nieruchomości założona jest Księga Wieczysta nr KR 1O/00033630/9.

 

 

Cały teren znajduje się poza obszarem zabudowy. Od strony północnej w całości przylega do torów kolejowych. Działka posiada dostęp do drogi publicznej od ul. Leśnej.

 

Teren ten jest całkowicie plaski porośnięty trawą i pojedynczymi drzewkami samosiejkami.

 

Działka nie jest uzbrojona, istnieje możliwość podłączenia mediów - wodociąg i linia energetyczna biegną w ciągu ul. Leśnej.

 

Zwolnienia podatkowe dla przedsiębiorców

tworzących nowe miejsca pracy.

 

Przedsiębiorcom tworzącym nowe miejsca pracy powstałe w związku z realizacją nowych inwestycji na terenie Miasta Bukowno przysługują zwolnienia z podatku od nieruchomości. Z podatku zwalnia się grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej na zasadach określonych Uchwałą nr XLIX/323/2014 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorstw na terenie Miasta Bukowno, stanowiących pomoc de minimis.

 

 


 

Bukowno - InvestingPoland - Tereny przy ul. Lesnej


 


Urząd Miejski w Bukownie
ul. Kolejowa 16
32-332 Bukowno
tel. +48 32/6261836
Fax. +48 32/6421544
mail: 
fundusze@um.bukowno.pl
www.bukowno.pl

 


The best place for your business  B4B Bukowno for Business Strefa Aktywności Gospodarczej najlepszy teren inwestycyjny lokalizacja inwestycji grunt na medal najlepsza oferta dla inwestorów the best offer for investment in Poland Malopolska Bukowno Olkusz olkuski  tereny pod inwestycje działki inwestycyjne Krakowska Specjalna Strefa Ekonomiczna Krakowski Park Technoligiczny uligi podatkowe zwolnienia z CIT ulga "de minimis" dla nowych miejsc pracy the best investment area Business in Malopolska oferta dla Inwestora grunty dla Inwestorów Tereny inwestycyjne i infrastruktura techniczna działki przemysłowe Bukowno Gmina Przyjazna Inwestorom

Doing business in Poland Doing business in Malopolska Doing business in Bukowno