Drukuj
  KARTA USŁUGI - OS-03 Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych


Nazwa Referatu: Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa (OS)

Numer pokoju: 23


Tytuł dokumentu:  Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 
Załącznik:
 Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (OS-W03)

         

 

Przygotował: Joanna Poczęsna - Inspektor
Poprawił: Mirosław Białek - Kierownik
Zatwierdził: Marcin Cockiewicz - Sekretarz Miasta

 

 

Data aktualizacji: 15.07.2013