Drukuj
  II Konferencja Gospodarcza "B4B - Bukowno for Business".

  

 II Konferencja Gospodarcza

 B4B – Bukowno for Business

 24.09.2014r.

 

 

 

Już po raz drugi odbyła się w Bukownie konferencja biznesowa pod hasłem "B4B – Bukowno for Business". Konferencja ta miała na celu przedstawienie warunków inwestowania w naszym Mieście oraz prezentację możliwości wsparcia przedsiębiorców oferowanego przez instytucje zewnętrzne. Patronat honorowy nad Konferencją objął Marszałek Województwa Małopolskiego Pan Marek Sowa.

 

 

Zaproszeni Goście, wśród których byli między innymi przedsiębiorcy z terenu powiatu olkuskiego oraz jeden z inwestorów zagranicznych, mieli możliwość zapoznania się z szeroką ofertą instrumentów pomocowych Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Krakowie omówioną przez Pana Jacka Adamczyka, specjalistę w dziale obsługi inwestycji i eksportu. Krajowy System Usług dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw przedstawił z kolei Pan Paweł Szostak, a szczegółowy zakres wsparcia przedsiębiorców w zakresie instrumentów finansowych będących w dyspozycji MARR przedstawił Dyrektor Departamentu Instrumentów Finansowych Pan Marek Budzik.

 

 

Segment wystąpień na temat zmian na lokalnym rynku pracy rozpoczęło wystąpienie Dyrektora ds. technicznych ZGH "Bolesław" Pana Andrzeja Trepki, który omówił przygotowania zakładu do zbliżającej się likwidacji części górniczej ZGH pod kątem zminimalizowania związanych z tym procesem negatywnych skutków społecznych. Nowe możliwości finansowania podnoszenia kwalifikacji pracowników w kontekście przygotowania kadr odpowiadających zapotrzebowaniu pracodawców omówiła Z-ca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu Pani Barbara Adamuszek. Z kolei Pani Aldona Nowicka - Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego w Olkuszu przedstawiła zasady prowadzenia kursów i szkoleń dla pracowników, w tym szkoleń dedykowanych konkretnym pracodawcom.

 

 

Zasady prowadzenia polityki rozwoju Miasta z uwzględnieniem instrumentów fiskalnych, w tym inwestowania w Strefie Aktywności Gospodarczej omówili przedstawiciele władz Miasta Bukowno.

 

Szczegóły prowadzenia działalności w obrębie Specjalnej Strefy Ekonomicznej podstrefy Bukowno, w tym zasady udzielenia zwolnień podatkowych przedstawiła reprezentująca Zarządcę SSE - Krakowski Park Technologiczny Pani Krystyna Sadowska Dyrektor Działu Promocji i Marketingu.

 

 

Zaproszeni na Konferencję przedstawiciele firm prowadzących działalność na terenie Bukowna m.in. ASMKO Bis s.c. oraz Schneider Electric Industries Polska Sp. z o.o. przedstawili swoje zakłady oraz doświadczenia z dotychczasowej współpracy inwestycyjnej z władzami Miasta.

 

Kończąc Konferencję Burmistrz Miasta Bukowno Pan Mirosław Gajdziszewski podziękował wszystkim uczestnikom spotkania wyrażając przekonanie, że podobnie jak poprzednia, również i ta konferencja była doskonałą okazją do wymiany informacji i doświadczeń oraz do poszerzenia wiedzy i nawiązania nowych kontaktów.

 

Do pobrania:

 

 


II Konferencja Gospodarcza "B4B Bukowno for Business"