Drukuj
  STUDIUM Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Bukowno wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko.

2016.09.30 - Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Bukowno wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko przyjęte! 


08.08.2016 -  Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej na rozwiązaniami przyjętymi w projekcie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Bukowno oraz Prognozy oddziaływania na środowisko.


 

 

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
MIASTA BUKOWNO
- OPRACOWANIA

 

 

 

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

 

 

 
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BUKOWNO:

 

 

PROGNOZA ODZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO: