Drukuj
  Informacje i Obwieszczenia Burmistrza

2017.11.03 - Obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z udziałem społeczeństwa - przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Burmistrz Miasta Bukowno podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej eksploatacji udokumentowanego złoża piasków formierskich ”Szczakowa” w projektowanym obszarze górniczym „Bukowno I” oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Czytaj więcej

2017.11.03 - Obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego z udziałem społeczeństwa - przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Burmistrz Miasta Bukowno podaje do publicznej wiadomości oraz zawiadamia strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej eksploatacji udokumentowanego złoża piasku podsadzkowego ”Szczakowa – Pole I” w projektowanym obszarze górniczym „Bukowno II” oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Czytaj więcej

2017.10.31 - Burmistrz Miasta Bukowno informuje, że 31 października br. Urząd Miejski w Bukownie będzie czynny do godziny 14.00.

Burmistrz Miasta Bukowno informuje, że 31 października br. (wtorek) Urząd Miejski w Bukownie będzie czynny w godzinach od 7:00 do 14:00, natomiast Kasa Urzędu będzie przyjmować wpłaty w godzinach od 7:00 do 13:30.

Czytaj więcej

2017.10.27 - Kwartalna informacja Burmistrza Miasta o wykonaniu budżetu Miasta Bukowno i kwocie nadwyżki na dzień 30.09.2017 r.

Na podstawie art. 37 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Burmistrz Miasta Bukowno informuje, że na dzień 30.09.2017 r.: plan dochodów wynosi 42.529.251,51 PLN, plan wydatków wynosi 42.442.251,51 PLN, nadwyżka budżetu:  87.000,00 PLN.

Czytaj więcej

2017.10.12 - Wynik naboru na wolne stanowisko pracy - Podinspektor w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej informuje, że w wyniku zakończenia procedury otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Bukownie,  Podinspektora  w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa - Pełny wymiar czasu pracy, została wybrana Pani Anna Śliwińska-Wyrzychowska zamieszkała w Bolesławiu.

Czytaj więcej

2017.09.25 - Pisemny przetarg na wynajem lokali użytkowych

Burmistrz  Miasta Bukowno ogłasza pisemny przetarg na wynajem lokali użytkowych: Lokal Nr 1 położony w Bukownie przy ul. Zwycięstwa („pasaż”) o powierzchni 62,58 m2, Lokal Nr 2położony w Bukownie przy ul. Wyzwolenia 5D o powierzchni 17,50 m2. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Bukownie do dnia 13.10.2017 r. (w godzinach pracy Urzędu).

Czytaj więcej

2017.09.29 - Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Informujemy, że w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze na stanowisko Podinspektora w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa zgłosiło się piętnastu kandydatów. Kandydaci zakwalifikowani do dalszej procedury naboru zostali pisemnie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Czytaj więcej

2017.09.12 - Gdzie wykonać zabiegi związane z czipowaniem, sterylizacją, psów i kotów dofinansowane z budżetu Miasta Bukowno.

Burmistrz Miasta Bukowno informuje, że wszelkie zabiegi związane z czipowaniem, sterylizacją/ kastracją psów i kotów, usypianiem ślepych miotów (dofinansowywane z budżetu Miasta Bukowno) realizowane są przez GABINET WETERYNARYJNY „NOWA” znajdującym się obecnie przy ul. Urzędowej 30, 32-332 Bukowno.

Czytaj więcej

2017.09.07 - Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor w referacie ochrony środowiska i rolnictwa

Urząd  Miejski w Bukownie, ul. Kolejowa 16, 32-332 Bukowno ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor w referacie ochrony środowiska i rolnictwa, pełny wymiar czasu pracy.  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 20 września 2017 roku.

Czytaj więcej

2017.09.07 - Informacja o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bukownie wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w najem

Burmistrz Miasta Bukowno informuje, że w dniach 08.09.2017 r. – 28.09.2017 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bukownie wywieszone będą wykazy następujących nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w najem: części działek o numerach: 277/245, 277/253 oraz 1045, obręb ewidencyjny Starczynów, część działki nr 368, obręb ewidencyjny Bukowno Miasto oraz część działki nr 65, obręb ewidencyjny Wodąca.

Czytaj więcej


Strona: [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72