Drukuj
  Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej

2017.09.01 - Zamknięcie ruchu na ulicy Przymiarki!

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie uprzejmie zawiadamia, że od 7 września 2017r. (czwartek) w związku z realizacją zadania "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Bukownie - fragment drogi do Przymiarek" zostanie zamknięta dla ruchu drogowego ulica Przymiarki na odcinku miedzy stawami. W związku z tym będzie uruchomiony objazd drogą leśną nr 74 od ulicy Bukowskiej (droga do Jaworzna).

Czytaj więcej

2017.03.20 - Bezpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon

Uprzejmie zawiadamiamy Mieszkańców Bukowna, że w dniach od 27.03.2017 r. do 28.03.2017 r. zostanie zorganizowana przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Bolesławiu bezpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego, elektronicznego i zużytych opon.

Czytaj więcej

2016.06.16 - NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Głównego Księgowego w Miejskim Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Bukownie.

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukownie OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Głównego Księgowego w Dziale Finansowo-Księgowym w wymiarze pełnego etatu.

Czytaj więcej

2016.03.24 - Bezpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Burmistrz Miasta Bukowno informuje, że w dniu 31 marca 2016 r., zgodnie z zawartą z ZGK „Bolesław” Sp. z o. o. umową w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zostanie przeprowadzona bez ponoszenia przez mieszkańców dodatkowych opłat zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Czytaj więcej

2016.01.11 - NOWE STAWKI opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Od 1 lutego 2016 r. zmieniają się stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych i będą wynosiły: 7,90 zł miesięcznie za każdego mieszkańca zamieszkującego na nieruchomości w przypadku, gdy odpady komunalne są gromadzone i odbierane w sposób selektywny, 15,00 zł miesięcznie za każdego mieszkańca zamieszkującego na nieruchomości w przypadku, gdy odpady komunalne są gromadzone i odbierane w sposób nieselektywny.

Czytaj więcej

2015.11.30 - Rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na "Zakup paliw płynnych dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bukownie"

Dyrektor Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bukownie informuje, że w postępowaniu na „Zakup paliw płynnych dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bukownie” o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęła jedna nie podlegająca odrzuceniu oferta tj.: OFERTA Nr 1. „TANK-PETRO” Grażyna Lisowska, 32-332 Bukowno, ul. Leśna 7b, która została uznana przez komisję przetargową jako najkorzystniejsza ze względu na maksymalną ilość otrzymanych punktów: 100 punktów.

Czytaj więcej

2015.11.05 - Przetarg nieograniczony na zakup paliw płynnych dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bukownie

Dyrektor MZGK w Bukownie zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na na zakup paliw płynnych dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bukownie. Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: Numer ogłoszenia: 297416-2015; data zamieszczenia: 05.11.2015.

Czytaj więcej

2014.12.01 - Rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na "Zakup paliw płynnych dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bukownie"

Dyrektor MZGK w Bukownie informuje, że w/w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup paliw płynnych dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bukownie” wpłynęła jedna nie podlegająca odrzuceniu oferta tj.: OFERTA Nr 1. „TANK-PETRO” Grażyna Lisowska, 32-332 Bukowno, ul. Leśna 7b, która została uznana przez komisję przetargową jako najkorzystniejsza.

Czytaj więcej

2014.11.06 - Przetarg nieograniczony na zakup paliw płynnych dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bukownie

Dyrektor MZGK w Bukownie zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na na zakup paliw płynnych dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bukownie.

Czytaj więcej

2014.03.25 - Bezpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych

uprzejmie zawiadamiamy mieszkańców Miasta Bukowno, że w dniu: 31.03.2014 r. zostanie zorganizowana przez ZGK „Bolesław” Sp. z o. o. bezpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Czytaj więcej


Strona: [1]  2  3  4  5  6  7