Drukuj
  Nowe Zasady Gospodarki Odpadami Komunalnymi

Informacje na temat działania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla Mieszkanców Miasta Bukowno.

Zakład Gospodarki Komunalnej "Bolesław" Sp. z o.o. z siedzibą w Bolesławiu, ul. Osadowa 1 podaje do wiadomości publicznej informację na temat zasad działania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla Mieszkańców Miasta Bukowno, znajdującego się w Ujkowie Starym przy składowisku odpadów.

Czytaj więcej

NOWE STAWKI opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Od 1 stycznia 2016 r. zmieniają się stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych i będą wynosiły: 7,90 zł miesięcznie za każdego mieszkańca zamieszkującego na nieruchomości w przypadku, gdy odpady komunalne są gromadzone i odbierane w sposób selektywny, 15,00 zł miesięcznie za każdego mieszkańca zamieszkującego na nieruchomości w przypadku, gdy odpady komunalne są gromadzone i odbierane w sposób nieselektywny.
 

Czytaj więcej

NOWE WZORY DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 DZ - DEKLARACJA – NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE
 
 DN - DEKLARACJA – NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE

Czytaj więcej

INFORMACJE DOTYCZĄCE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE BUKOWNO

Czytaj więcej

UWAGA! Bezpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Burmistrz Miasta Bukowno informuje, że w dniach od 26 do 29 września 2014 r. zgodnie z zawartą z Zakładem Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o. o. umową w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zostanie przeprowadzona bez ponoszenia przez mieszkańców dodatkowych opłat zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i zużytych opon.

 

Czytaj więcej

HARMONOGRAM WYWOZU przez ZGK "Bolesław" Sp. z o.o. odpadów komunalnych z terenu Miasta BUKOWNO w 2016 roku:

Czytaj więcej

UWAGA! Bezpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych.

Uprzejmie zawiadamiamy mieszkańców Miasta Bukowno, że w dniu: 31.03.2014 r. zostanie zorganizowana przez ZGK „Bolesław” Sp. z o. o. bezpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Czytaj więcej

Uwaga! OBNIŻKA OPŁAT za gospodarowanie odpadami komunalnymi!

Rada Miejska w Bukownie przyjęła propozycję Burmistrza Miasta dotyczącą obniżenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi selektywnie z 9,00 zł na kwotę 7 zł 50 groszy na miesiąc za każdego Mieszkańca zamieszkującego w nieruchomości. Na sesji w dniu 28 listopada radni podjęli stosowną uchwałę w tym zakresie. Nowe stawki będą obowiązywać od 1.01.2014r. KONIECZNE jest jednak złożenie w MZGK w Bukownie NOWYCH DEKLARACJI o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Czytaj więcej

Harmonogram zbiórki odpadów w 2013 roku

Czytaj więcej

Z dniem 01.07.2013 r. odpady komunalne zbierane będą przez Zakład Gospodarki Komunalnej "Bolesław" Sp. z o.o.

Informujemy, iż z dniem 01.07.2013 r. odpady komunalne na terenie Miasta Bukowna zbierane będą przez wybrany w drodze przetargu Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o. UWAGA! Do końca 2013 roku obowiązują dotychczasowe harmonogramy. Pojemniki z odpadami należy wystawić najpóźniej w dniu odbioru do godziny 7.00.

Czytaj więcej


Strona: [1]  2