Drukuj
  MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA w BUKOWNIE.

ZAPROSZENIE na VIII sesję Młodzieżowej Rady Miejskiej w Bukownie.

Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miejskiej w Bukownie na podstawie §9 ust. 1 załącznika do Uchwały Nr XXXV/234/2016 z dnia 29 listopada 2016 r. zwołuje VIII sesję Młodzieżowej Rady Miejskiej w Bukownie w dniu 14 grudnia 2017 r. o godz. 16.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bukownie.

Czytaj więcej

ZAPROSZENIE na VII sesję Młodzieżowej Rady Miejskiej w Bukownie.

Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miejskiej w Bukownie na podstawie §9 ust. 1 załącznika do Uchwały Nr XXXV/234/2016 z dnia 29 listopada 2016 r. zwołuje VII sesję Młodzieżowej Rady Miejskiej w Bukownie w dniu 20 listopada 2017 r. o godz. 16.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bukownie.

Czytaj więcej

ZAPROSZENIE na VI sesję Młodzieżowej Rady Miejskiej w Bukownie.

Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miejskiej w Bukownie na podstawie §9 ust. 1 załącznika do Uchwały Nr XXXV/234/2016 z dnia 29 listopada 2016 r. zwołuje VI sesję Młodzieżowej Rady Miejskiej w Bukownie w dniu 19 października 2017 r. o godz. 16.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bukownie.

Czytaj więcej

ZAPROSZENIE na V sesję Młodzieżowej Rady Miejskiej w Bukownie.

Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miejskiej w Bukownie na podstawie §9 ust. 1 załącznika do Uchwały Nr XXXV/234/2016 z dnia 29 listopada 2016 r. zwołuje V sesję Młodzieżowej Rady Miejskiej w Bukownie w dniu 28 września 2017 r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bukownie.

Czytaj więcej

ZAPROSZENIE na IV sesję Młodzieżowej Rady Miejskiej w Bukownie.

Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miejskiej w Bukownie na podstawie §9 ust. 1 załącznika do Uchwały Nr XXXV/234/2016 z dnia 29 listopada 2016 r. zwołuje IV sesję Młodzieżowej Rady Miejskiej w Bukownie w dniu 12 czerwca 2017 r. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bukownie.

Czytaj więcej

ZAPROSZENIE na III sesję Młodzieżowej Rady Miejskiej w Bukownie.

Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miejskiej w Bukownie na podstawie §9 ust. 1 załącznika do Uchwały Nr XXXV/234/2016 z dnia 29 listopada 2016 r. zwołuje III sesję Młodzieżowej Rady Miejskiej w Bukownie w dniu 11 maja 2017 r. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bukownie.

Czytaj więcej

ZAPROSZENIE na II sesję Młodzieżowej Rady Miejskiej w Bukownie.

Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miejskiej w Bukownie na podstawie §9 ust. 1 załącznika do Uchwały Nr XXXV/234/2016 z dnia 29 listopada 2016 r. zwołuje II sesję Młodzieżowej Rady Miejskiej w Bukownie w dniu 18 kwietnia 2017 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bukownie.

Czytaj więcej

I Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Bukownie.

16 marca br. odbyła się historyczna I sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Bukownie. 15-osobowa Rada stanowi reprezentację uczniów uczących się w Gimnazjach nr 1 i nr 2 w Bukownie oraz uczniów innych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, zamieszkałych w Bukownie.

Czytaj więcej

ZAPROSZENIE na I sesję Młodzieżowej Rady Miejskiej w Bukownie I kadencji.

 Na podstawie §16 ust. 4 i § 34 Załącznika do Uchwały Nr XXXV/234/2016 z dnia 29 listopada 2016 r. Burmistrz Miasta Bukowno zwołuje I sesję Młodzieżowej Rady Miejskiej w Bukownie w dniu 16 marca 2017 r. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bukownie.

Czytaj więcej

Burmitrz Miasta Bukowno zwołuje pierwszą sesję Młodzieżowej Rady Miejskiej w Bukownie na dzień 16 marca 2017 r. o godz. 16.00

Burmitrz Miasta Bukowno na podstawie art. 30 ust. 1,  art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zmianami) oraz  § 34 Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Bukownie stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXV/234/2016 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 listopada 2016 r. zwołuje pierwszą sesję Młodzieżowej Rady Miejskiej w Bukownie na dzień 16 marca 2017 r.o godz. 16.00.

Czytaj więcej


Strona: [1]  2  3