Drukuj
  WYBORY SAMORZĄDOWE 2018

ZARZĄDZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin i rad powiatów na obszarze województwa małopolskiego oraz do Sejmiku Województwa Małopolskiego.

Na podstawie art. 373 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy w związku z art. 17 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, działając w porozumieniu z właściwymi terytorialnie i rzeczowo komisarzami wyborczymi, Wojewoda Małopolski ustala liczbę radnych wybieranych do rad gmin, ustala liczbę radnych wybieranych do rad powiatów oraz ustala liczbę 39 radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Małopolskiego.

Czytaj więcej