Drukuj
  Struktura organizacyjna

1. Regulamin Organizacyjny Urzędu
  

2. Struktura Organizacyjna

 

3. Referaty Urzędu Miejskiego:

 1. Referat Finansowo - Księgowy.

 2. Referat Gospodarki Lokalowej i Organizacji Transportu Lokalnego.

 3. Referat Gospodarki Przestrzennej, Nieruchomości i Budownictwa.

 4. Referat Kontroli i Budżetu.

 5. Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

 6. Referat Organizacyjno - Administracyjny.

 7. Referat Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej.

 8. Referat Spraw Obywatelskich.

 9. Urząd Stanu Cywilnego.

 10. Biuro Prawne.

 11. Referat Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych.

 12. Referat Przedsięwzięć Publicznych,

 13. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych.

 14. Stanowisko ds. Obrony Cywilnej.

 15. Stanowisko ds. BHP.

 16. Stanowisko Administrator Bezpieczeństwa Informacji