Drukuj
  Ważniejsze dokumenty

 1. Statut Miasta Bukowno 

 2. Statut Urzędu Miejskiego w Bukownie

 3. Statuty miejskich jednostek organizacyjnych

 4. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego 

 5. Budżet Miasta 

 6. Strategia rozwoju miasta Bukowno 

 7. Herb Miasta 

 8. Stawki podatków lokalnych

 9. Plan Zagospodarowania Przestrzennego 

 10. Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem 

 11. Programy Opieki Zdrowotnej i Profilaktyki Społecznej

 12. Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

 13. Programy Ochrony Środowiska Naturalnego

 14. Program Rozwoju Przedsiębiorczości i Przeciwdziałania Bezrobociu

 

 

 

Statut miasta Bukowno

 

 

Statut Urzędu Miejskiego w Bukownie

 

Statuty miejskich jednostek organizacyjnych

 

Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Bukownie

  

 

Budżet Miasta Bukowno  

 

Strategia Rozwoju Miasta

 

Herb Miasta 

 

Stawki podatków lokalnych

Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Bukowno

 

Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy

 

Programy opieki zdrowotnej i profilaktyki społecznej

 

Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

 

Programy Ochrony Środowiska Naturalnego

 

 

Program Rozwoju Przedsiębiorczości i Przeciwdziałania Bezrobociu

 

 

 

 

 

Aby móc przeglądać dokumenty w formacie PDF konieczne jest, aby na komputerze było zainstalowane oprogramowanie Acrobat Reader.
Program ten można pobrać tutaj
.