Drukuj
  Oświadczenia majątkowe

Z oświadczeniami o stanie majątkowym

Burmistrza, Zastępcy Burmistrza,
Sekretarza Miasta oraz Skarbnika Miasta

można zapoznać się

w Biuletynie Informacji PublicznejBIP


Z oświadczeniami o stanie majątkowym

pracowników Urzędu Miejskiego w Bukownie

można zapoznać się

w Biuletynie Informacji PublicznejBIP