Drukuj
  Opłata skarbowa

Z dniem 1 stycznia 2007 roku wchodzi w życie ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635), zgodnie z którą nie będą stosowane znaki opłaty skarbowej.

 

W związku z powyższym zapłatę należnej opłaty skarbowej będzie można dokonać w formie gotówkowej w kasie Urzędu lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu:

 

Urząd Miejski w Bukownie

ul. Kolejowa 16

32-332 Bukowno
 

PEKAO SA O/Bukowno Nr 90 1240 4748 1111 0000 4873 9140

 

 

Burmistrz Miasta

(-) Mirosław Gajdziszewski