Drukuj
  Kontakt

URZĄD MIEJSKI w BUKOWNIE
32-332 Bukowno, ul. Kolejowa 16

tel. 32 626 18 20,

fax. 32 642 15 44.

Sekretariat@um.bukowno.pl

 

 


 

Centrala:

32 626 18 20

 

 

Telefon alarmowy Zarządzania Kryzysowego:

784 721 931

 

 

Numery bezpośrednie:

 

Sekretariat

32 626 18 30

Urząd Stanu Cywilnego

32 626 18 39

Referat Organizacyjno-Administracyjny
(Elektroniczne Biuro Podawcze)

32 626 18 51

Referat Organizacyjno-Administracyjny
(Biuro Rady)

32 626 18 37

Referat Finansowo Księgowy

(Podatki)

32 626 18 49

Referat Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej

32 626 18 28

Referat Przedsięwzięć Publicznych

32 626 18 35

Referat Gospodarki Przestrzennej, Nieruchomościami i Budownictwa

32 626 18 48

Referat Gospodarki Przestrzennej, Nieruchomościami i Budownictwa (Architektura)

32 626 18 55

Referat Spraw Obywatelskich

(meldunki, dowody osobiste)

32 626 18 50

Referat Spraw Obywatelskich

(działalność gospodarcza)

32 626 18 53

Stanowisko Zarządzania Kryzysowego

32 626 18 29

784-721-931

Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa

32 626 18 45

Referat Gospodarki Lokalowej i Organizacji
Transportu Lokalnego

32 626 18 46

 


 

nr tel.

Sekretarz Miasta

32 62 61 841

Skarbnik Miasta

32 62 61 843

Przewodniczący Rady Miejskiej

32 62 61 837

Sekretariat

32 62 61 830

Sekretariat

32 62 61 831

Urząd Stanu Cywilnego

32 62 61 839

Referat Biuro Prawne

32 62 61 842

Kierownik Referatu Przedsięwzięć Publicznych

32 62 61 833

Referat Przedsięwzięć Publicznych

32 62 61 835

Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej
Nieruchomościami i Budownictwa

32 62 61 848

Referat Gospodarki Przestrzennej
Nieruchomościami i Budownictwa (Architektura)

32 62 61 855

Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich i OC

32 62 61 853

Referat Spraw Obywatelskich i OC

32 62 61 850

Stanowisko Zarządzania Kryzysowego

32 62 61 829

Kierownik Referatu Organizacyjno-Administracyjnego

32 62 61 847

Referat Organizacyjno-Administracyjny (Elektroniczne Biuro Podawcze)

32 62 61 851

Referat Organizacyjno-Administracyjny (Biuro Rady)

32 62 61 837

Referat Organizacyjno-Administracyjny

32 62 61 857

Referat Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych

32 62 61 836

Referat Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej

32 62 61 828

Kierownik Referatu Finansowo-Księgowego

32 62 61 852

Referat Finansowo-Księgowy

32 62 61 854

Referat Finansowo-Księgowy - Podatki

32 62 61 849

Kasa

32 62 61 838

Referat Kontroli i Budżetu

32 62 61 858

Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa

32 62 61 845

Kierownik Referatu Gospodarki Lokalowej
i Organizacji Transportu Lokalnego

32 62 61 840

Referat Gospodarki Lokalowej
i Organizacji Transportu Lokalnego

32 62 61 846

 


 

Adresy e-mail:

Adres kontaktowy

Kontakt@um.bukowno.pl

Burmistrz Miasta

Burmistrz@um.bukowno.pl

Mój stan 

Zastępca Burmistrza

Viceburmistrz@um.bukowno.pl

Mój stan 

Sekretarz Miasta

Sekretarz@um.bukowno.pl

Mój stan 

Skarbnik Miasta

Skarbnik@um.bukowno.pl

Mój stan 

Sekretariat UM

Sekretariat@um.bukowno.pl

Referat Organizacyjno-Administracyjny
Biuro Rady Miejskiej

BiuroRady@um.bukowno.pl

Referat Spraw Obywatelskich i OC

SprawyObywatelskie@um.bukowno.pl

Urząd Stanu Cywilnego

USC@um.bukowno.pl

Referat Gosp. Przestrzennej,
Nieruchomości i Budownictwa

Nieruchomosci@um.bukowno.pl

Referat Oświaty, Zdrowia
i Pomocy Społecznej

OswiataZdrowie@um.bukowno.pl

Referat Przedsięwzięć Publicznych

Inwestycje@um.bukowno.pl

Pełnomocnik ds Informacji Niejawnych

Niejawne@um.bukowno.pl

Referat Organizacyjno-Administracyjny

Organizacyjny@um.bukowno.pl

Biuro Prawne

BiuroPrawne@um.bukowno.pl

Referat Finansowo-Księgowy

Finanse@um.bukowno.pl

Referat Kontroli i Budżetu

Budzet@um.bukowno.pl

Referat Ochrony Środowiska
i Rolnictwa

OchronaSrodowiska@um.bukowno.pl

Referat Gospodarki Lokalowej
i Organizacji Transportu Lokalnego

Lokale@um.bukowno.pl

Referat Rozwoju Miasta
i Funduszy Zewnętrznych

GCI@um.bukowno.pl

Informatyka UM

Informatyka@um.bukowno.pl