Drukuj
  Skład Rady

Przewodniczący:
Edmund Gmitruk

 
Wiceprzewodniczący: 
Leopold Derda 
 

 

Członkowie Rady:
Zbigniew Furman 
Barbara Kowalska 
Grażyna Kowina-Świderek
Magdalena  Kubańska

Anna Labisko **

Włodzimierz Lorek

Barbara Maj

Sylwester Majda

Justyna Markiewicz

Jerzy Rosa

Zofia Skałka
Krzysztof Strój

Jarosław Tomczyk

Bożena Walczak *

 

 

* Komisarz Wyborczy w Krakowie Postanowieniem z dnia 3 grudnia 2015 roku stwierdził wygaśnięcie mandatu radnej Bożeny Walczak z listy Nr 20 zgłoszonej przez KW Stowarzyszenie Orbita w okręgu wyborczym Nr 11 w wyborach do Rady Miejskiej w Bukownie, przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 roku, w związku z pisemnym zrzeczeniem się mandatu.

 

** Komisarz Wyborczy w Krakowie Obwieszczeniem z dnia 29 lutego 2016 roku podał do publicznej wiadomości wynik wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Bukownie przeprowadzonych w dniu 28 lutego i potwierdził  wybór Anny Marii Labisko na radną Rady Miejskiej w Bukownie.

 

 

 

Archiwum: 

kadencja 2010-2014, kadencja 2006-2010kadencja 2002-2006