Drukuj
2012.10.30 - Zakończenie konsultacji społecznych dla projektu Rocznego Programu Współpracy Miasta Bukowno z Organizacjiami Pozarządowymi

  

INFORMACJA

  

 

Burmistrz Miasta Bukowno informuje, że w dniach od 15.10.2012 r. do 28.10.2012 r. zostały przeprowadzone konsultacje społeczne projektu Rocznego Programu Współpracy Miasta Bukowno z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2013. Nie zgłoszono żadnych uwag i opinii.