Drukuj
2016.02.03 - Ogłoszenie Burmistrza Miasta Bukowno o warunkach i terminie składania wniosków o dotację na wymianę źródeł ciepła c.o.

 

OGŁOSZENIE    
Burmistrza Miasta Bukowno      

 

  
o terminie naboru w 2016 roku wniosków o udzielenie

dotacji celowej na dofinansowanie kosztów

wymiany źródeł ciepła c.o.

 

 
Burmistrz Miasta Bukowno informuje, iż wnioski o udzielenie w 2016 roku dotacji celowej na dofinansowanie wymiany starych źródeł ciepła c.o. na nowe można składać w Urzędzie Miejskim w Bukownie przed rozpoczęciem inwestycji, od dnia 15.02.2016 roku i nie później niż do dnia 31.10.2016 roku.
  

Formularz wniosku wraz z wymaganymi załącznikami dostępny jest w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Bukownie (pokój nr 23) oraz na stronie internetowej Miasta Bukowno (www.bukowno.pl).

 

 

Pliki do pobrania:

 

 WNIOSEK DO BURMISTRZA MIASTA BUKOWNO

 

  WNIOSEK DO BURMISTRZA MIASTA BUKOWNO