Drukuj
2016.07.18 - JAWOR - Program pożyczkowy dla osób fizycznych na termomodernizację budynków jednorodzinnych.

1 lipca 2016 r. Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie zatwierdziła Program Priorytetowy "Jawor" Poprawa efektywności energetycznej - termomodernizacja budynków jednorodzinnych

 

Program stanowi reakcję na coraz większe zapotrzebowanie i zainteresowanie osób fizycznych termomodernizacją budynków jednorodzinnych na terenie województwa małopolskiego. Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na przeznaczenie kwoty 10.000.000,00 zł ze środków WFOŚiGW w Krakowie na dofinansowanie zadań określonych Programem w roku 2016.

 

Celem programu jest poprawa efektywności energetycznej budynków poprzez docieplenie przegród budowlanych.

 

 

Dofinansowanie udzielane jest w formie preferencyjnej pożyczki w wysokości do 90% kosztu kwalifikowanego.

Wkład własny pożyczkobiorcy musi stanowić minimum 10%.

Oprocentowanie pożyczki wynosić będzie 2% w skali roku.
Minimalna kwota pożyczki - 20.000,00 zł,

maksymalna kwota pożyczki - 100.000,00 zł.
Pożyczka podlegać będzie umorzeniu do 20%.

Program dotyczy termomodernizacji budynków jednorodzinnych o powierzchni docieplanej poniżej 600 m2: ocieplenie ścian budynków, ocieplenie dachów, stropodachów, stropów nad ostatnią kondygnacją, ocieplenie ścian piwnic, stropów piwnic, wymiana okien, drzwi zewnętrznych.

 

O terminie ogłoszenia naboru wniosków, który uzależniony jest od zakończenia prac testowych związanych z uruchomieniem interaktywnych formularzy służących do składania wniosków, Wojewódzki Fundusz w Krakowie poinformuje za pośrednictwem strony internetowej: wfos.krakow.pl.

 

Planowany termin naboru - pierwsza połowa sierpnia 2016 r.
 
Niezbędnym załącznikiem do wniosku jest audyt lub ocena energetyczna modernizowanego budynku wykonana przez audytora zawierająca w szczególności:

 • wyliczenie zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło grzewcze wyrażone GJ/rok przed i po realizacji inwestycji oraz przewodność cieplna,
   
 • a także wyliczenie:
  - ograniczenia emisji CO2 (Mg/rok),
  - ograniczenia emisji pyłów PM10 (Mg/rok),
  - ograniczenia emisji pyłów PM2,5 (Mg/rok).

Zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło grzewcze musi wynosić min. 25%.
 
Prosimy, aby czas oczekiwania na ogłoszenie naboru wykorzystać na przygotowanie ww. opracowania.
 
WFOŚIGW w Krakowie podaje również do wiadomości listy audytorów uprawnionych do przeprowadzenia odpowiedniego audytu/oceny:

Warunkiem rozpatrzenia sprawy jest złożenie kompletnego wniosku z wszystkimi załącznikami.

 

 

Szczegółowy opis Programu oraz lista załączników wymaganych do dokonania oceny wniosku znajduje się na stronie internetowej Programu JAWOR.

 

Osoby do kontaktu:

 1. Mariusz Sałęga - tel. 785 855 930
 2. Janusz Sułowski - tel. 785 855 603
 3. Paweł Korczak - tel. 785 855 524
 4. Justyna Jesionek - tel. 785 855 937
 5. Katarzyna Bryzek - tel. 785 855 938
 6. Marcin Madej - tel. 785 855 941
 7. Izabela Radziszewska - tel. 785 855 947
 8. Renata Czerw - tel. 785 851 769
 9. Joanna Dominiak-Paradowska - tel. 785 855 920