Drukuj
2017.11.03 - Zaproszenie na bezpłatne szkolenie w Urzędzie Skarbowym w Olkuszu.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olkuszu zaprasza na bezpłatne szkolenia, które odbędą się w siedzibie Urzędu Skarbowego, Olkusz ul. Budowlanych 2. 

 

06.11.2017 godz. 10.00 Pokój 207  

Elektroniczne załatwianie spraw. Profil potwierdzony e-PUAP.

07.11.2017 godz. 9.00 Sala szkoleń, parter  

Jednolity Plik Kontrolny dla mikroprzedsiębiorcy  - obowiązki podatnika.

08.11.2017 godz. 9.00 Pokój 214 

Pełnomocnictwo w postępowaniu podatkowym.

09.11.2017 godz. 9.00 Pokój 213 

Prywatny najem - ryczałt czy zasady ogólne? Zmiany w ryczałcie na 2018 r.

13.11.2017 godz. 9.00 Pokój 203 

Szkolenie dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w zakresie udzielania ulg w spłacie zobowiązań. 

13.11.2017 godz. 10.00 Pokój 312 

Zaniechanie ukarania sprawcy w kodeksie karnym skarbowym.

14.11.2017 godz. 9.00 Sala szkoleń, parter 

Jednolity Plik Kontrolny dla mikroprzedsiębiorcy  - obowiązki podatnika.

14.11.2017 godz. 11.00 Pokój 203 

Szkolenie dla przedsiębiorców w zakresie udzielania ulg w spłacie zobowiązań.

15.11.2017 godz. 9.00 Pokój 211 

Zwolnienia od podatku od spadków i darowizn.

16.11.2017 godz. 9.00 Pokój 304 

Postanowienia w sprawie zaliczenia wpłat, nadpłat i zwrotów w podatku VAT.

21.11.2017 godz. 9.00 

Sala szkoleń, parter Jednolity Plik Kontrolny dla mikroprzedsiębiorcy  - obowiązki podatnika.

22.11.2017 godz. 9.00 Sala obsługi, parter 

Portal Podatkowy – konto podatnika, e-deklaracje.

23.11.2017 godz. 9.00 Sala obsługi, parter 

Portal Podatkowy – konto podatnika, e-deklaracje.

24.11.2017 godz. 9.00 Pokój 407 

Mechanizm odwrotnego obciążenia w branży budowlanej od 2017 r. z uwzględnieniem pierwszych interpretacji MF.

27.11.2017 godz. 10.00 Pokój 303 

Rozliczanie zaliczek należnych i wpłaconych w podatku dochodowym od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - zeznanie roczne - PIT 36 oraz PIT 36 L.

28.11.2017 godz. 9.00 Sala szkoleń, parter 

Jednolity Plik Kontrolny dla mikroprzedsiębiorcy  - obowiązki podatnika.

28.11.2017 godz. 10.00 Sala obsługi, parter 

Portal Podatkowy – konto podatnika, e-deklaracje. 

29.11.2017 godz. 9.00 Sala obsługi, parter 

Portal Podatkowy – konto podatnika, e-deklaracje.

30.11.2017 godz. 9.00 Pokój 407 

Zmiany w podatku CIT od sierpnia 2017 r.