Drukuj
2018.03.30 - Zaproszenie na bezpłatne szkolenia w Urzędzie Skarbowym w Olkuszu.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olkuszu zaprasza na bezpłatne szkolenia, które odbędą się w siedzibie Urzędu Skarbowego, Olkusz ul. Budowlanych 2. 

 

 

09.04.2018 godz. 10.00 Pokój 107, I piętro

Ulgi podatkowe w praktyce – ulga na dzieci

10.04.2018 godz. 8.00 Sala obsługi, parter

Portal Podatkowy – konto podatnika, e-deklaracje

10.04.2018 godz. 9.00 Pokój 107, I piętro

Ulgi podatkowe w praktyce – ulga internetowa

11.04.2018 godz. 8.00 Sala obsługi, parter

Portal Podatkowy – konto podatnika, e-deklaracje

11.04.2018 godz.9.00 Pokój 214, II piętro

Jednorazowa amortyzacja środków trwałych

12.04.2018 godz. 9.00 Pokój 311, III piętro

Dochody zagraniczne w rozliczeniu PIT za 2017

13.04.2018 godz. 9.00 Pokój 207, II piętro

Rejestracja indywidualnej działalności gospodarczej – omówienie poprawności składanych wniosków w CEIDG

16.04.2018 godz. 9.00 Pokój 203, II piętro

Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej

17.04.2018 godz. 9.00 Pokój 203, II piętro

Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych dla przedsiębiorców

17.04.2018 godz. 10.00 Pokój 107, I piętro

Ulgi podatkowe w praktyce – ulga rehabilitacyjna

18.04.2018 godz. 8.00 Sala obsługi, parter

Portal Podatkowy – konto podatnika, e-deklaracje

19.04.2018 godz. 9.00 Pokój 406, IV piętro

Zasady ustalania dodatkowego zobowiązania podatkowego w świetle ustawy o podatku od towarów i usług

20.04.2018 godz. 9.00 Pokój 312, III piętro

Zaniechanie ukarania sprawcy – czynny żal

23.04.2018 godz. 9.00 Pokój 411, IV piętro

Zarzuty i skarga w postępowaniu egzekucyjnym w administracji

24.04.2018 godz. 9.00 Pokój 107, I piętro

Ulgi podatkowe w praktyce – ulga z tytułu darowizn

25.04.2018 godz. 8.00 Sala obsługi, parter

Portal Podatkowy – konto podatnika, e-deklaracje

26.04.2018 godz. 9.00 Pokój 304, III piętro

Obsługa wniosków o stwierdzenie nadpłaty w podatku VAT