Drukuj
2017.06.21 - Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. "Radosny sierpień z piłką w Bukownie"

W związku z podaniem błędnego terminu zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przez Miejski Górniczo-Hutniczy Klub Sportowy "Bolesław" w Bukownie na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. "Radosny sierpień z piłką w Bukownie", uwagi do złożonej oferty można zgłaszać do dnia 28.06.2017 r. w następującej formie:

  • listownie na adres: Urząd Miejski w Bukownie,   ul. Kolejowa 16, 32-332 Bukowno,
  • osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Bukownie,
  • elektronicznie na adres: organizacje@um.bukowno.pl

 

Pliki do pobrania: