Drukuj
2017.08.03 - Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. "Lekcje bez przerwy - terapia i rehabilitacja małego dziecka niepełnosprawnego oraz wsparcie jego rodziny".

 

Burmistrz Miasta Bukowno

 

 

informuje, że w dniu 31 lipca 2017 r. do Urzędu Miejskiego w Bukownie wpłynęła oferta Stowarzyszenie Dobroczynnego "Res Sacra Miser" w Olkuszu dot. realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie rehabilitacji i terapii dzieci niepełnosprawnych:

 

"Lekcje bez przerwy" - terapia i rehabilitacja małego
dziecka niepełnosprawnego oraz wsparcie jego rodziny.

 

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać na piśmie do dnia 10 sierpnia 2017 r. w Sekretariacie Urzędu Miejskiego ul. Kolejowa 16 w godzinach pracy Urzędu Miejskiego lub elektronicznie na adres organizacje@um.bukowno.pl.

 

Załącznik: