Drukuj
2017.09.27 - Bezpłatna pomoc prawna dla Mieszkańców Bukowna.

 

 Szanowni Państwo,

 

 

 

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości "Consilium" z siedzibą w Krakowie ma przyjemność poinformować, że mieszkańcy Gminy Bukowno mogą skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej radcy prawnego lub adwokata w wybranych lokalizacjach na terenie Powiatu Olkuskiego.

 

Darmowa pomoc prawna udzielana jest w Olkuszu, a także w Wolbromiu,  Kluczach, Trzyciążu i Bolesławiu - zgodnie z następującym harmonogramem:

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Kluczach

Urząd Gminy Klucze, ul. Partyzantów 1, pok. Nr 119:
pn, wt, czw: 11.00-15.00; śr: 8.00-12.00; pt: 7.30-11.30.
 

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Olkuszu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu, al.1000-lecia 15 c,

pok. nr 7: pn, śr, pt: 8.00-12.00; wt, czw: 11.00-15.00.
 

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Wolbromiu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolbromiu, ul. Skalska 20:

pn, śr, pt: 8.00-12.00; wt, czw: 11.00-15.00.

 

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Trzyciążu

Urząd Gminy Trzyciąż, Trzyciąż 99, lok. 31:

pn, czw: 14.00-18.00; wt, śr, pt: 8.00-12.00.

 

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Bolesławiu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławiu, ul. Główna 46,

pok. 1: pn, śr: 11.00-15.00; wt, czw, pt: 8.00-12.00.

 

Sposób oraz zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym informacje o dokumentach, jakie należy przedłożyć celem uzyskania darmowej porady, mogą Państwo znaleźć na poniższych stronach internetowych:

Z darmowej pomocy prawnej może skorzystać osoba spełniająca co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

  1. która nie ukończyła 26 lat, lub ukończyła 65 lat,
  2. która jest w ciąży (w tym wypadku pomoc prawna ogranicza się do zakresu związanego z ciążą i urodzeniem dziecka),
  3. która posiada Kartę Dużej Rodziny (kartę taką pod pewnymi warunkami uzyskują osoby posiadające na wychowaniu minimum troje dzieci,
  4. która posiada status kombatanta, weterana działań poza granicami państwa lub weterana poszkodowanego i dysponuje odpowiednio stosownym zaświadczeniem lub legitymacją,
  5. która znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty w wyniku klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub zagrożenia.

Bardzo szeroką kategorią uprawnionych pozostają osoby, które w okresie 12 miesięcy wstecz otrzymały jedno z 23 świadczeń (pieniężnych lub niepieniężnych) opisanych w ustawie o pomocy społecznej.

 

Skorzystanie z darmowej pomocy prawnej nie wymaga wcześniejszej rezerwacji terminu. Zachęcamy Mieszkańców Gminy Bukowno do korzystania z oferowanej pomocy.

 

Z wyrazami szacunku

radca prawny Bernard Jirnov

 

Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju
Przedsiębiorczości "Consilium"
z siedzibą w Krakowie