Drukuj
2017.10.04 - Nowa droga do Przymiarek.

Nowa droga do Przymiarek.

 

 

Za kwotę 800 tys. zł wyremontowany został fragment ulicy Przymiarki. Miasto uzyskało na zadanie pod nazwą "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Bukownie – fragment drogi do Przymiarek" dofinansowanie z budżetu Województwa Małopolskiego ze środków przeznaczonych na finansowanie zadań związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.

 

 

Gruntownej modernizacji poddany został 800-metrowy fragment ulic Przymiarki, stanowiący drogę dojazdową do gruntów rolnych. W trakcie remontu wykonano także dwa przepusty pod drogą oraz 24 utwardzone zjazdy do pól.

 

 

Ze względu na bardzo dużą degradację nawierzchni oraz niekorzystne warunki terenowe – podmokły teren i fakt, że dotychczasowy korpus drogi wykonany był z materiału, który podczas mrozów powodował powstawanie tzw. wysadzin – zdecydowano się na zastosowanie nowatorskiej i innowacyjnej metody stabilizacji podbudowy drogi.

 

 

Najpierw za pomocą potężnej frezarki zerwano 14-centymetrową warstwę starej nawierzchni drogi. Następnie - zamiast tradycyjnej podbudowy z kamienia - wykonano stabilizację istniejącego podłoża gruntowego (na głębokość 35 cm) cementem CEM I 42,5 z dodatkiem specjalnego środka jonowymiennego.

 

 

Po 4 dniach pielęgnacji polegającej na nawadnianiu nawierzchni, na utwardzoną w ten sposób podbudowę ułożono jeszcze warstwę rozprężającą z kamienia o grubości 10 cm.

 

 

Na tak wykonaną podbudowę ułożono 5- centymetrową warstwę asfaltową wiążącą, a następnie – po uprzednim skropieniu emulsją do nawierzchni bitumicznych – warstwę asfaltu ścieralnego o grubości 4cm. Całość prac uzupełniono utwardzeniem poboczy destruktem z frezowania starej nawierzchni.

 

 

Na czas koniecznych prac ulica Przymiarki była całkowicie zamknięta dla ruchu samochodów, a dla Mieszkańców Przymiarek wyznaczony został objazd przez ulicę Bukowską.

 

 

Dziękujemy Mieszkańcom Przymiarek za wyrozumiałość i cierpliwość w związku z niedogodnościami związanymi z utrudnionym dojazdem do posesji, za które serdecznie przepraszamy.