Drukuj
2017.10.04 - Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego dotyczącego wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

 

 

INFORMACJA

 

  
Burmistrz Miasta Bukowno informuje, że w dniu 3 października 2017 roku do Urzędu Miejskiego w Bukownie wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego dotycząca wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

  • Stowarzyszenie „ORBITA” „Zima niestraszna małym piłkarzom”.

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać na piśmie do dnia 11 października 2017 roku w Sekretariacie Urzędu Miejskiego ul. Kolejowa 16 w godzinach pracy Urzędu Miejskiego lub elektronicznie na adres organizacje@um.bukowno.pl.

 

 

 Pliki do pobrania: