Drukuj
2017.10.06 - Dzisiejszej nocy orkan Ksawery poczynił w naszym mieście spore szkody.

Dzisiejszej nocy orkan Ksawery

poczynił w Bukownie spore szkody.

 

 

Pozrywane linie, połamane słupy energetyczne, szkody w drzewostanie, Mieszkańcy niektórych osiedli (m.in. Podlesie, ul. Sławkowska) wciąż pozbawieni są dostaw prądu.

 

Strażacy-ochotnicy co chwilę wzywani są do kolejnych interwencji. Straże OSP, służby komunalne i energetyczne działają w terenie.

 

Prosimy Mieszkańców o informowanie o zdarzeniach na numery alarmowe:

Telefon Alarmowy: 112

 

Policja: 997

Straż Pożarna: 998

Pogotowie Ratunkowe: 999

 

Zarządzanie Kryzysowe (UM Bukowno): 784 721 931

Urząd Miejski w Bukownie: 32 626 18 30

 

 

Pogotowie energetyczne dla dzwoniących z obszaru działalności TAURON Dystrybucja: 991

 

Informacja o wyłączeniach oraz zgłoszenia awarii i wyłączeń dla dzwoniących spoza obszaru działalności TAURON Dystrybucja: 323 030 991.