Drukuj
2017.10.27 - Kwartalna informacja Burmistrza Miasta o wykonaniu budżetu Miasta Bukowno i kwocie nadwyżki na dzień 30.09.2017 r.

 

Kwartalna informacja Burmistrza Miasta o wykonaniu budżetu Miasta Bukowno i kwocie nadwyżki na dzień 30.09.2017 r.

 

 

Na podstawie art. 37 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Burmistrz Miasta Bukowno informuje, że na dzień 30.09.2017 r.:

 • plan dochodów wynosi 42.529.251,51 PLN,
  wykonanie 32.531.198,51 PLN co stanowi 76,5%,
   
 • plan wydatków wynosi 42.442.251,51 PLN
  wykonanie 30.388.585,98 PLN co stanowi
  71,6%,
   
 • nadwyżka budżetu:  87.000,00 PLN.

 

Brak umorzeń nieopodatkowanych należności wymienionych w art. 60 wyżej cytowanej ustawy.