Drukuj
2017.10.30 - "Aktywna Tablica" w szkołach w Bukownie.

 

"Aktywna Tablica" w Bukownie.

 

 

19 lipca br. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – "Aktywna tablica". W ramach programu szkoły podstawowe zostaną wyposażone w tablice interaktywne, projektory, głośniki czy interaktywne monitory dotykowe.

 

Szkoła będzie mogła otrzymać 14 tys. zł jako maksymalną kwotę na zakup pomocy dydaktycznych. W przypadku maksymalnego wsparcia finansowego, organ prowadzący szkołę będzie miał obowiązek wnieść wkład własny w kwocie 3,5 tys. zł.

 

Wojewoda Małopolski ogłosił właśnie, komu zostało udzielone wsparcie finansowe w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – "Aktywna tablica".

 

Na podstawie rekomendacji Zespołu do spraw oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na zakup pomocy dydaktycznych w ramach Programu Wojewoda Małopolski podjął decyzję o przyznaniu wsparcia finansowego dla 559 szkół.

 

Wśród szkół zakwalifikowanych do dofinansowania znalazły się wnioski obydwu szkół podstawowych z Bukowna. Serdecznie gratulujemy!

 

Przekazanie dotacji nastąpi na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Małopolskim. Zawarcie umowy uzależnione będzie od decyzji Ministra Finansów o zwiększeniu budżetu Wojewody z rezerwy celowej z uwzględnieniem wszystkich typów szkół.

 

Organ prowadzący szkołę może otrzymać jednokrotnie w trakcie trwania Programu (2017-2019) wsparcie finansowe w odniesieniu do poszczególnych szkół. Szkoły, które nie otrzymały w bieżącym roku wsparcia finansowego, mogą się o nie ubiegać podczas naborów wniosków, prowadzonych w kolejnych latach trwania Programu.

 

Wykaz szkół zakwalifikowanych