Drukuj
2017.10.31 - Postępowanie o udzielenie zamówienia na kompleksową dostawa energii elektrycznej na lata 2018 - 2019

Burmistrz Miasta Bukowno zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na kompleksową dostawę energii elektrycznej na lata 2018 - 2019, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do celów oświetlenia ulicznego dla Miasta Bukowno. Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: Numer ogłoszenia: 609585-N-2017; data zamieszczenia: 2017-10-31 r.

 


Ogłoszenie

w Biuletynie Informacji Publicznej

 

Gmina Bukowno - Urząd Miejski: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej na lata 2018 - 2019, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do celów oświetlenia ulicznego dla Miasta Bukowno

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Ogłoszenie nr 609585-N-2017 z dnia 2017-10-31 r.

 


  

Pliki do pobrania: