Drukuj
2017.10.31 - Przewodniczący Rady Miejskiej w Bukownie zwołuje w trybie nadzwyczajnym L Sesję Rady Miejskiej w Bukownie na dzień 6 listopada 2017r. o godz. 15.00.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bukownie na podstawie art.20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2017 r.,poz. 1875/ zwołuje w trybie nadzwyczajnymSesję Rady Miejskiej w Bukownie na dzień 6 listopada  2017r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bukownie.

 

 

Porządek obrad:

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli udzielenia przez Gminę Bukowno zgody na realizację przez Związek Komunalny Gmin” Komunikacja Międzygminna” w Olkuszu projektu nr RPMP.04.05.02-12-0365/17 przy obniżonej kwocie dofinansowania.

3. Zamknięcie obrad.

 

Transmisja obrad będzie dostępna pod adresem:

www.bukowno.pl/transmisja-wideo 

 

Przewodniczący Rady

/Edmund Gmitruk/