Drukuj
2017.11.06 - Warsztaty metodyczne dla nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej.

Warsztaty metodyczne dla nauczycieli

wychowania przedszkolnego

oraz edukacji wczesnoszkolnej.

 

 

W sobotę, 4 listopada 2017 r. w Miejskim Przedszkolu w Bukownie w ramach współpracy i współdziałania między placówkami naszego terenu i okolicznych miejscowości odbyło się szkolenie dla nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej na temat: "Elementy muzykoterapii i relaksacji w pracy z dziećmi nadpobudliwymi".

 

Pomimo dnia wolnego od pracy w warsztatach prowadzonych przez edukatora Ośrodka Usług Pedagogicznych "Edukacja" z Warszawy p. Kamillę Palińską wzięło udział 42 nauczycieli z 10 placówek pobliskich szkół i przedszkoli. Zajęcia miały charakter warsztatowy, podczas których nauczyciele w miłej atmosferze zabawy i nauki pozyskali wiele cennych, praktycznych wskazówek do pracy pedagogicznej.

 

 

Doskonaląc swoją wiedzę i umiejętności metodyczne równocześnie świetnie się bawili. Sobotnie spotkanie było również wspaniałą okazją do integracji i wymiany doświadczeń zawodowych pomiędzy nauczycielami różnych placówek oświatowych.

 

Jesteśmy przekonane, że obecni na szkoleniu nauczyciele wykorzystają zdobytą wiedzę w praktyce podczas codziennej pracy z przedszkolakami i uczniami, co w rezultacie wpłynie na podniesienie poziomu i jakości edukacji muzycznej ich placówek.

 

W marcu 2018 r. planujemy zorganizować kolejne spotkanie warsztatowe z dziedziny muzyki z p. Kamą - energetyczną osobą, wyjątkową osobowością środowiska oświatowego.

 

Ogromne podziękowania należą się Dyrektor Miejskiego Przedszkola w Bukownie p. Edycie Skrzyniarz za bezpłatne udostępnienie pomieszczeń przedszkola do celów szkoleniowych.

 

Organizatorki szkolenia:
Małgorzata Szkop, Beata Wójcik.