Drukuj
2017.11.07 - APEL do Mieszkańców Miasta Bukowno.

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

Burmistrz Miasta Bukowno apeluje do Mieszkańców Naszego Miasta o przestrzeganie obowiązku wynikającego z art. 47 b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 z późn. zm.) dotyczącego umieszczania w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym budynku oraz nazwą ulicy.

 

W przypadku, gdy budynek umieszczony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości tabliczkę należy umieścić również na ogrodzeniu.
 
Brak oznakowania nieruchomości stanowi duże utrudnienie dla interweniujących Zespołów Ratownictwa Medycznego i Straży Pożarnej powodując stratę czasu na poszukiwanie miejsca, w którym ktoś oczekuje na pomoc.