Drukuj
2017.11.07 - Więcej pieniędzy na sport dzieci i młodzieży.

 Więcej pieniędzy na sport

 dzieci i młodzieży.

 

Już po raz drugi w tym roku zwiększa się ilość środków finansowych przeznaczanych dla klubów i stowarzyszeń sportowych na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży - tym razem o kwotę o 15.000 zł.

 

Burmistrz Miasta po analizie wykonania budżetu miasta za I półrocze - zgodnie ze złożonym wcześniej zapewnieniem - kolejny raz zaproponował Radzie Miejskiej zwiększenie środków finansowych, przeznaczonych na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży przez kluby i stowarzyszenia sportowe. Obecnie na ten cel w skali całego 2017 roku zostanie przeznaczona kwota 285.000 zł.

 

We wrześniu i październiku br. swoje oferty za realizację zadania publicznego w trybie uproszczonym złożyły MGHKS Bolesław Bukowno, Stowarzyszenia Orbita oraz UKS Samuraj Bukowno.

 

Na ich podstawie, uznając celowość realizacji tych zadań Burmistrz podpisał Zarządzenie Nr 1253/2017 z dnia 30 października 2017 r. w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie przedsięwzięcia zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu, w którym przyznał dotację następującym podmiotom:

  • MGHKS "Bolesław" Bukowno - kwota dotacji 5.500 zł,
  • Stowarzyszenie Orbita Bukowno - kwota dotacji 5.500 zł,
  • UKS "Samuraj" Bukowno - kwota dotacji 4.000 zł.

 

 

Miejski Górniczo-Hutniczy Klub Sportowy "Bolesław" w Bukownie zrealizuje zadanie pod nazwą "Promocja gminy Bukowno na terenie województwa małopolskiego poprzez udział w turniejach i rozgrywkach ligi krakowskiej, PPN Olkusz". Głównym celem tego zadania jest udział dzieci w wieku 4-10 lat z terenu gminy Bukowno w zajęciach piłkarskich Akademii Piłkarskiej AP Bukowno, organizowanych na obiektach MOSiR Bukowno oraz Szkół Podstawowych nr 1 i nr 2 w Bukownie. Mali piłkarze w poszczególnych kategoriach wiekowych wezmą też udział w rozgrywkach ligi krakowskiej na terenie Małopolski oraz w rozgrywkach ligowych Podokręgu Piłki Nożnej w Olkuszu. W ramach realizacji zadania zostanie też zakupiony sprzęt sportowy.

 

 

Stowarzyszenie Orbita Bukowno zrealizuje zadanie pod nazwą "Zima niestraszna małym piłkarzom", którego celem jest przygotowanie dzieci i młodzieży w wieku 5-14 lat uprawiających piłkę nożną w Akademii Piłkarskiej prowadzonej przez Stowarzyszenie "Orbita" do treningów i zawodów w okresie zimowym. W ramach realizacji tego zadania zakupione zostaną dla dzieci dresy pozwalające trenować w czasie chłodów, komplet strojów meczowych, sprzęt treningowy oraz sfinansowane zostaną wyjazdy turnieje halowe.

 

 

Uczniowski Klub Sportowy "Samuraj" Bukowno w ramach zadania "Przygotowanie zawodników UKS Samuraj Bukowno do udziału ze współzawodnictwie sportowym w 2017 roku" przygotuje 50 zawodników klubu wszystkich kategorii wiekowych i wagowych do udziału w zawodach sportowych w jujitsu i kenjitsu poprzez organizację serii zajęć treningowych oraz wyjazdów na zawody Ogólnopolskiej Lidze Jujitsu o randze ponadregionalnej.